headerimg

 

Bijnamen in Aijen

 

Boetsen Pet, zo werd Peter Derkx genoemd.

 

Pietje van den Helm, zo werd Pietje Koppes genoemd.

 

Wérse Kay, Sien, Grad en Bert, zo werden Karel, Moeder Sien, Grad en Bert Thissen genoemd. Niet dat ze Wérs (eigenwijs) waren maar ze allen geboren zijn op de Weher vandaar dat ze zo genoemd werden.

 

Bartele Hen, Bartele Bert (de koster van de Aijense kapel) en Bartele Giel (de vader van de Wéérse familie Thissen).

 

De veerman, Jan van Aerssen die het voet en fietsveer in Aijen had.

 

Kloppe Doerus, was de klompenmaker Theodorus Koppes.

 

Drikka van het Meandje, Drikka de Hoog – Rutten. Omdat haar vader vroeger een mandenmakerij had.

 

De Papéter, waren Jan, Peter en Nelleke Thissen.

 

Klompe Helm, was klompenmaker Wilhelmus Koppes.

 

’t Sneejerke, de kleermaker Grad van Doorn.

 

Arke Hannes, woonde op het Loar.

 

Zweipfenning, woonde ook op het Loar. Werd ook de Profeet genoemd. Hij werkte bij de werkverschaffing.

 

De Wethouder, dit was Arnoldus Korting. Was wethouder en locoburgemeester. Ook bezat hij een timmermanswerkplaats.

 

Len van de Halve Maon, zo werd lei Hendrikze genoemd.

 

Half gemalen, half gebakken, zo werden duo Theo Simons en Jan Coppus in het verenigingsleven genoemd. Maar werden meestal Thei de Mulder en Jan den Bekker genoemd.

 

Lies den Bekker, ze heette eigenlijk Lies Mercus. Haar vader had tot 1938 een bakkerij.

 

Sjang en Teng van de Smid, Vader en zoon van de Lisdonk die een smederij in Aijen hadden.

 

't Kupperke, dit was Drikkes Koppes. Omdat zij een kuipenmakerij hadden nabij de Rijksweg.

 

Rooije Bert, zo werd Bert Baltissen genoemd omdat hij rode haren had.

 

Bertele Bertus, zo werd Bertus Thissen genoemd.

 

Katte Grad, zo werd Grad Janssen genoemd.

 

Katte Fried, zo werd Fried Janssen genoemd, Fried was de zoon van Grad Janssen.

 

Wim van Door, zo werd Wim Janssen genoemd.

 

Coba van de Sneejer, zo werd Coba Thuenesen genoemd.

 

Kluute Wim, zo werd Wim Hendriks genoemd.

 

Kubbus den Uul, zo werd Kobes Thissen genoemd.

 

Coxen boer, zo werd Bertus Cox genoemd.

 

Dun Taant, zo werd de vrouw van Coxen boer ( Bertus Cox) genoemd.

 

Kouse Piet, zo werd Piet Lamers genoemd.

 

Grades den Uul, zo werd Grades Simons genoemd.

 

Pim, zo word Theo Wolters genoemd.

 

Engelen Bertus, werd Bertus Thissen ook wel genoemd. Of ook wel Bertele Giel zienne Bertus.Bertus was tientallen jaren koster van de Aijense St, Antonius kapel.