headerimg

 

Boerderij de Papeter

Peter, Jan en Nelleke Thissen, woonden op de boerderij de Papeter. Hun boerderij stond op de Langstraat welke nu de Parallelweg 7 is. Jan Thissen, in de volksmond Jan van de Papeter, is geboren op 18-09-1913. Hij stierf op 79-jarige leeftijd. Jan was de oudste van de drie en leefde ook het langst. Hij bleef na het overlijden van Nelleke en Peter alleen op de boerderij wonen en hier is hij ook gestorven. De drie deden alles met het paard. Hadden dus ook geen tractor en dat wilden ze ook niet. Hiermee bewerkten ze hun grond, bijvoorbeeld tussen hun boerderij en de rijksweg. Dit gebied werd “Het Papetersveld” genoemd. Schuin over de Rijksweg lag een straat die vroeger Papetersestraat werd genoemd.

 

Nelleke Thissen werd op 28-07-1915 geboren. Nelleke van de Papeter werd ze door iedereen genoemd. Zij overleed op 68-jarige leeftijd op 21-06-1984 in het ziekenhuis in Venray. Nelleke zwoegde van 'smorgens vroeg tot 'savonds laat. Ze zorgde voor het vee en voor haar broers.

 

Peter Lambert Thissen werd geboren op 18-01-1920 en was de jongste van de drie. Peter van de Papeter stierf op 67-jarige leeftijd op 14-12-1987  ook in het ziekenhuis in Venray. Peter zijn motto was “Eerlijkheid en rechtvaardigheid, dat is alles”. Dat was de leefregel van Peter en deze regel verdedigde hij vurig en bracht dit dan ook nauwgezet in de praktijk. Hij was samen met zijn oudere broer en zus gelukkig en met z’n drieën met weinig tevreden. Peter zijn hobby was de veehouderij. Anita hete zijn paard, zij was zijn trots bezit. In de weinige vrije tijd die overbleef ging hij graag naar voetbalwedstrijden kijken.

 

De oude hoeve, een Saksische T-boerderij van de Papeter stond vroeger aan de andere kant van de Langstraat die tegenwoordig Parallelweg heet. Maar door het hoogwater van 1926 is deze zo beschadigd, dat later een nieuwe boerderij op het hoger gelegen stuk is gebouwd. Dit geldt voor alle drie de huizen die daar langs elkaar staan aan de Parallelweg. Deze boerderij is begin jaren '50 afgebrand maar wel weer opnieuw opgebouwd. Links voor de boerderij staat nu nog een schuurtje, dit was vroeger een noodwoning. Tijdens de wederopbouw na deze brand hebben de drie Thissens in deze noodwoning gewoond. Later kocht de familie Berends de boerderij en verbouwde deze. Nu wonen er de familie Kees Fasseur en Joke Henny . 

  

Voor foto's van boerderij De Papeter klik hier.