headerimg

 

Familie Coppus

Jan Coppus werd in 1910 geboren in Horst. Als bakkersknecht bij de familie Niesten kwam Jan naar Bergen. Maar omdat Jan vond dat hij ook zelf zijn boterham kon verdienen met zelfstandig een bakkerij te beginnen, kwam Jan naar Aijen waar hij de timmermanswerkplaats van de familie Geurts kocht. Voorheen had de familie Korting dit huis annex timmerwerkplaats gebouwd. Daar kreeg Jan in de volksmond zijn bijnaam Jan den Bekker.

In 1937 trouwde Jan met Anna Jacobs uit Horst. An van den Bekker is evenals Jan in 1910 geboren. Uit het huwelijk van Jan en An kwamen vier kinderen, Annie, René, Miny en de jongste dochter Mariet. Jan was een ondernemer in hart en nieren én een groot verenigingsman, maar bovenal een zeer sociaal man. Op zondagmorgen werden de schappen uit de bestelbus gehaald en werden er bankjes in geplaatst waarmee Jan, tegen een kleine vergoeding, de oudere minder valide mensen om zeven uur 'smorgens naar de kerk in Bergen bracht. Ook had Jan als een van de eersten in Aijen een telefoon, waarvan veelvuldig door de inwoners van Aijen gebruik werd gemaakt.

In de oorlog moest er ook voor de gelegerde Duitse militairen gebakken worden. In die tijd werden vele jonge mannen te werk gesteld in Duitsland. Jan had afgesproken met een Duitse officier dat zijn noodzakelijk personeel in Aijen mocht blijven. Vandaar dat de personeelslijst op slag groter werd en verschillende jonge mannen veel ellende bespaard bleef…. Jan was medeoprichter van de Carnavalsvereniging ”De Erdmennekes” in Bergen. In Aijen was toen nog geen carnavalsvereniging. Tevens richtte hij het Oranjecomité Bergen mee op. Ook zat hij in het bestuur van de middenstand van Bergen en tot zijn dood in het bestuur van de fanfare "Les Montagnards".

Ook werd in zijn bakkerij samen met Thei Simons, den Aijense mölder en Frans van Aerssen het plan geopperd om het slapende Schuttersgilde ”St.Agatha” weer her op te richten. Dit gebeurde dan ook op 16-10-1938, in “Het Veerhuis”. Jan Coppus werd voorzitter, Piet Wolters secretaris en Harrie Wijenberg penningmeester. Frans van Aerssen was daarna de stille drijvende kracht achter de schuttersvereniging en later het Gilde. Het voornaamste was echter dat er weer een vereniging in Aijen was die de onderlinge band van de inwoners verstevigde. Jan werd vele jaren later benoemd tot Lid van Verdienste, maar bleef actief en steunend lid tot aan zijn dood. Jan Coppus stierf plotseling op 67 jarige leeftijd in 1977, zijn vrouw An overleed 21 jaar later in 1998. Deze ondernemende mensen hebben veel voor de Aijense gemeenschap betekend.

 

 

Voor foto’s van de familie Coppus, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de bakkerij klik hier.