headerimg

 

Kruisen

 

In Aijen staan nog twee stenen kruisen.

Het kruis aan de Aijenseweg.

Het kruis op de Paol.

 

 

Kruis Aijenseweg

Het kruis op de Aijenseweg staat op een gemetselde voet nabij de vroegere molen, halverwege Aijen en Bergen. Dit kruis is opgericht door Gerardus M. Joosten, rond 1938. Hij vond dat er ook een kruis moest staan langs de weg van Aijen naar Bergen. Het corpus van dit stenen kruis was in de wereldoorlog zwaar beschadigd en is in het atelier van beeldhouwer Meussen uit Leunen grondig hersteld. De twee hulstbomen zijn nog in 1938 geplant. Tegenwoordig worden de kosten van onderhoud aan de kruisen betaald door de stichting Kapellen en Kruisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis op de Paol

Langs deze weg stond van oudsher een houten kruis met een houten Corpus. Volgens overlevering heeft dit kruis er al vanaf 1700 gestaan. Op deze plaats zou een zwaargewonde of zieke gevonden zijn en deze is op deze plek genezen. In 1948 is er een nieuw stenen kruis geplaatst, omdat het houten kruis zo versleten en verweerd was dat het niet meer te herstellen was. Vroeger werd dit kruis door mensen uit de buurt onderhouden, maar tegenwoordig betaalt de stichting Kapellen en Kruisen dit. Vroeger werd op Goede Vrijdag om drie uur bij dit kruis door de buurtbewoners gebeden. Ook de Bedevaart te voet naar Kevelaer werd bij dit kruis met een gebed begonnen. 'sAvonds bij terugkomst werd de processie daar weer met een slotgebed ontbonden. Deze traditie werd in de jaren 1948 tot 1954 nog in ere gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kruisen en Kapellen

Het ontstaan van veldkruisen en veldkapellen. Vanaf 1600 ziet men de eerste wegmonumentjes langs de wegen verschijnen. Het waren aanvankelijk de kasteelheren die op hun landgoed een veldkruis plaatsten, soms op verzoek van hun pachters die door dit teken de zegen en bescherming van de Heer wilden vragen voor de vruchten van hun akkers. Ook de geestelijkheid bevorderde de oprichting van een kapelletje om de devotie tot een bepaalde heilige in ere te houden. Ook bij boerenhoven trof men soms bij de toegangsweg een fraai kruis aan om hiermee aan te geven, dat de daar wonende familie have en goed onder de bescherming van de Heer had gesteld. Het waren veelal monumentjes van geloof en devotie. Hier en daar roept de tekst op tot gebed en bezinning. De naam van de heilige wordt vaak op de gevel of muur van het gebouwtje vermeld. Ook kan het zijn dat een bepaald voorval of gebeurtenis aanleiding geweest is om op deze plaats dit teken op te richten. Elk veldkruis en kapelletje heeft zo zijn eigen historie, hoewel in sommige gevallen dit stukje geschiedenis niet meer is te achterhalen. Toch blijven het historische monumentjes die de moeite waard zijn om voor het nageslacht te bewaren.

Oprichting Stichting Kruisen en Kapellen.

Reeds geruime tijd bestonden er plannen bij enkele personen in de gemeente Bergen om met vereende krachten deze monumentjes voor het nageslacht proberen te behouden. In 1983 werd hiervoor de “Stichting Kruisen en Kapellen, gemeente Bergen Lb” opgericht. Het doel van deze stichting was het verzorgen en in stand houden van alle bestaande kruisen en kapellen in de gemeente Bergen. Het was een gelukkig initiatief want sommige oude wegkruisen en veldkapelletjes waren in verval geraakt en waren dringend toe aan een grondige restauratie wilden zij voor het nageslacht behouden worden. Op de inventarislijst van de stichting staan 27 kruisen en kapellen vermeld, waaraan de nodige zorg besteed wordt. De eerste voorzitter van deze stichting was de heer Jan Daemen (overleden in 2002) uit Bergen, in 1998 opgevolgd door Theo Simons uit Aijen. Vanaf de oprichting is Mia Ummenthum-Coppers de secretaris. De eerste penningmeester was Frans Wijnhoven(overleden in 2001) uit Bergen die later opgevolgd is door Chris Roelofs uit Siebengewald. Leden van het stichtingsbestuur zijn Joos van Ooyen, Clemens Driessen, Thei Welbers, Ton Peeters en Oos Vink uit Wellerlooi (overleden in 2011).