headerimg

 

Opening Kampweg 16 en 17 Juli 1960

In 1958 is het eerste deel van Well naar de Kamp officieel geopend en op 16 juli 1960 werd het deel van Aijen naar de Kamp officieel in gebruik genomen. Het doel was om een groter deel van de gemeente Bergen nauwer met elkaar te verbinden. Er werd een feestcomité gevormd, zowel in Aijen als in Well. Een bond gezelschap met gezellige klanken werd gevormd door, de Wellse harmonie, de Bergense fanfare, de schutterijen van Aijen en Bergen en het Gilde van Well. Deze verzamelden zich nabij M. van de Lisdonk, aan het begin van de nieuwe weg, waar een ereboog stond opgesteld. Burgemeester Van Mackelenbergh verrichtte om 16 uur de officiële opening. Daarbij hield de Burgemeester een toespraak, waarin hij de raad van Bergen bedankte omdat zij zo snel het benodigde geld voor aanleg van deze weg beschikbaar stelde. Na de toespraak volgde de opening. Het gespannen lint dat tussen de ereboog gespannen was, werd niet doorgeknipt maar de Burgemeester reed dit met zijn auto stapvoets doormidden, om zo de weg officieel geopend te verklaren. Daarna trok het gehele gevolg met vrolijke klanken over de nieuwe weg richting de Kamp, gevolgd door de auto's met genodigden. Op de Kamp had men eveneens een ereboog opgesteld waarbij dezelfde handelingen nog één maal herhaald werden. Daarna ging het richting feesttent die in Aijen opgesteld stond, waar een Limburgse koffietafel werd aangeboden aan de 75 genodigden. Daar werden nog verschillende toespraken gehouden door de hoogwaardigheidsbekleders. Dhr Jan Daemen droeg als laatste nog een gedicht voor als adviserend lid van het organiserend comité “Een ode aan de nieuwe Aijenseweg”. Na al deze mooie woorden ging het naar de feesttent waar gedanst werd tot in de late uurtjes. In de danstent verzamelden zich een 500 dansliefhebbers en in de 3 cafeetjes van Aijen leek het wel een kleine kermis, zeer gezellig. Om 23 uur werd de feesttent gesloten en rond middernacht sloten de cafés in Aijen. Ook de volgende dag ging de feesttent weer om 17 uur open voor de 550 dansliefhebbers, die zelfs van ver buiten Aijen kwamen en die deze zondag de tent bezochten ondanks het slechte weer van die dag. Ook de drie cafés werden weer druk bezocht. Om 22 uur kwam er voor de dansliefhebbers een einde aan de festiviteiten en om middernacht volgden de cafés. Het organiserend comité kon terug kijken op een wel geslaagd feest.

 

 

 Voor foto’s over de opening van de Kampweg, klik hier.