headerimg

 

Voet- en fietsveer Aijen - Maashees.

Het voet- en overzetveer behoorde in vroegere tijden tot het eigendom van "de Heerlijkheid Well- Bergen en Aijen” en was van 1533 en daardoor één van de oudste kleine veren. In 1533 heeft Alard van de Beekerstaai het recht verkregen van Adriaan van Bijlandt om ook in Aijen met het veer aan te leggen. De familie Van Aerssen kocht het Veerhuis op 6 Mei 1876 en werd daardoor ook eigenaar van de loswal en het voet- en overzetveer. Noordelijk van de huidige loswal, had de familie Van Aerssen een perceeltje gepacht van RWS, de zogenaamde “Veerstaay”. Daar lag het veer aan een aanlegsteiger, terwijl aan de overzijde van de Maas, een servituut gevestigd was op de uiterwaard van de familie Geurts. Dit laatste is in de ruilverkaveling “Maashees“ opgeheven, terwijl de “Veerstaay 2 “ bij het weiland van de familie Broekman is gevoegd. Menig Aijenaar is vanuit deze plaats overgezet naar de overzijde en terug. Ook de schutterij die de concoursen aan de overzijde van de Maas bezocht kwam met de handboog aan de fiets gebonden, de gewonnen prijzen op de drager en van het bier lichtelijk aangeschoten na een gezellige dag weer met het veer naar Aijen terug. Jan Van Aerssen was de veerman en zette de mensen over. Maar Jan roeide heel langzaam. Hun Nichtje Drika voer ook vaak met het Veer, zij was aanzienlijk sneller. Ook zoon Jo deed dit vaker. Vanuit de woning door het raam was over het zandpad heen goed te zien of er klanten aan de Maas waren. In 1965 is het veer opgeheven. Overigens kostte een overtochtje in 1948, 10 cent.

  

Voor foto’s van het voet en fiets veer, klik hier.

 

 

 

  

Voor meer informatie over de familie Van Aerssen klik hier.