headerimg

 

Het St. Antonius Abt St. Agatha Gilde Aijen

 

Het Aijense Gilde is van omstreeks 1500 en kende perioden van opbloei en neergang. Er zijn lijsten van Koningen en Keizers bekend van 1750 tot 1827, maar zilver van voor 1900 heeft men nooit meer kunnen achterhalen. Ten tijde van Napoleon kwam het Gilde stil te liggen, de jongste historie begint in 1902. Directe aanleiding was het feit dat Pater David Hoevenaars uit Aijen op 17-08-1902 in Bergen zijn eerste Heilige Mis zou opdragen, nadat hij op 15-08-1902 in Turnhout tot Priester was gewijd. De bekende timmermanswerkplaats van locoburgemeester Korting in Aijen, bleek het broeinest tot heroprichting van het Gilde te zijn. Dorus Koppes werd toen de eerste voorzitter en Jean Joosten van "de Vorsthof" werd de Secretaris-Penningmeester. Tot aan de eerste wereldoorlog werd een grote bloei doorgemaakt, maar de grote wereldcrisis maakte het Gilde weer "slapend", dit zou tot 1938 gaan duren. De verlaten timmermanswerkplaats van Korting kwam in handen van Jan Coppus uit Horst. De fraaie Molen in Aijen ging van de familie Jetten over naar Thei Simons uit Vierlingsbeek. Dit duo bracht leven in de brouwerij. De hele zomer van 1938 werd er gesproken over een heroprichting van het Aijense Gilde. Tijdens de Kermis in zaal Sebastopol waren ze er zeker van en op 16-10-1938 was de heroprichting een feit. Ondanks de mobilisatie en oorlog werden er vele activiteiten ondernomen. Tijdens de evacuatie werden de waardevolle stukken van het Gilde begraven en zo zijn het zilver en de oude vaandels niet in de handen van de bezetter gevallen.

Gedurende de periode van 1938 tot 1962 werd er voornamelijk met de handboog geschoten. Daarna kwam het geweer en daarmee wordt nog tot heden ten dagen geschoten. In 1965 werd het Gilde volledig geüniformeerd en in 1987 kregen ze weer nieuwe kostuums. Op aandringen van Pastoor Driessen uit Well werd in 1976 weer het oude St. Antonius Abt aan de naam toegevoegd. Dus werd het Gilde weer St. Antonius Abt St. Agatha Gilde genoemd. In 1977 werd het Gilde lid van Kring Land Van Cuijk en mocht een Gildendag worden georganiseerd. Dit werd in 1987 en 2001 ook nog een keer georganiseerd. Tegenwoordig heeft het Gilde steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Maar een hechte groep lukt dit nog altijd.

 

 

 

Voor foto’s van het Gilde, klik hier.

 

 

 

 

 

Onderzoek over de herkomst van het Aijense Gilde.

 

 

 

 

 

 

Bekijk het Gildezilver hier.

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de betekenis van de patroonheiligen hier.