headerimg

 

Loswal Aijen

 

Aijen had al in vervlogen tijden een laad- en losgelegenheid aan de Maasoever. In vroegere tijden behoorde deze tot de Heerlijkheid Well-Bergen-Aijen. De “tienden” werden tot het einde van de Heerlijkheid in 1904 geïnd in het nabijgelegen Veerhuis. De particuliere laad- en losgelegenheid kwam in 1876 in bezit van de familie van Aerssen.

Heel vroeger werd er van alles gelost en geladen. O.a. bier en sterke drank werden per “Janssen-boten” vanuit Cuijk gelost voor de diversen herbergen. Maar ook de kruideniers- producten werden per deze boten aangeleverd. Ook de “Berger-Radarboten” onderhielden een Lijndienst over de Maas, waarmee de mensen met eieren en andere producten mee naar de weekmarkt in Venlo gingen. Ook de Boerenbond uit Bergen loste hier rond 1900 veevoer en kunstmest omdat deze hier een kleine opslag hadden. De oude particuliere laad- en losplaats lag noordelijk van de huidige loswal. Daar had de familie van Aerssen een stukje van 30 are, dit stukje is later geheel in de Maas verdwenen.

Begin jaren 50 was de wens van de gemeente Bergen een “degelijke” Laad- en losplaats aan te leggen. Zo zocht de burgemeester contact met de familie Van Aerssen om te bespreken of dit in Aijen niet te realiseren was. Er werd mondeling overeengekomen dat de particuliere laad- en losplaats werd opgeheven en er een gemeentelijke laad- en losgelegenheid zou worden aangelegd op het smalle nog overgebleven stukje uiterwaarden van de familie Broekman – Hanssen. Jan van Aerssen zou de havenmeester worden. Zo kwam de gemeentelijke loswal Aijen tot stand.

In 1953 werd voor Fl 49.000,- de 50 meter lange loswal geheid en een strook van 20 meter verhard. In december 1953 begon Gege-werke uit Weeze er met boomstammen lossen. Al snel bleek de loswal te klein, omdat er steeds grotere schepen kwamen verladen. Daarom werd de loswal voor Fl 50.000,- verlengd tot 100 meter. Vanaf 1954 werden er ook grote schepen met suikerbieten verladen. Tot 1970 werden er de suikerbieten verladen, totdat dit werd verplaatst naar Wanssum. Door omstandigheden en verdeeldheid van de directie in Weeze ging in 1971 het bedrijf failliet, dus deze werkzaamheden verdwenen ook. In die tijd werden ook grint, oud ijzer, walsrollen voor Page Gennep en klei verladen.

Maar langzaam bloeide de loswal dood. Na verzakkingen op de plek waar ooit de verlenging van de loswal werd gemaakt, raakte de loswal verder en verder in verval. Herstellen vond de gemeente te duur, maar hierover dacht de Aijense bevolking heel anders. Maar toch besloot de gemeente tot sloop en het einde van deze ooit zo drukke en bloeiende plek was een feit. Tegenwoordig is het een ontmoetings- en recreatieplek.

 

  

Voor foto’s van de loswal, klik hier.

 

 

 

  

Voor meer informatie over de familie van Aerssen klik hier.