headerimg

 

De Sintelenberg

In Aijen bevindt zich de Sintelenberg, welke vroeger uit 2 boerderijen bestond. Hoeve “Sintelenberg” was een Saksische T- boerderij met een strodak. Een van de twee boerderijen werd bewoond door de familie Cobus Hermans en Drikka Hermans - van Aerssen. Op 2 december 1871 is deze boerderij van schoenmaker Hendrik Ponjee, verkocht aan Dhr. Hermans, akkerman uit Arcen. Ook Jan Tax heeft hier nog gewoond. De andere boerderij op de Sintelenberg werd bewoond door de familie van Kuick. Aangezien de familie van Kuick geld had geleend van de R.K.-kerk te Well en niet meer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen, was de pastoor van plan deze boerderij met 14 ha. grond, te verpachten aan de familie Roeffen. Vader Roeffen zag hier tegen op, doch zoon Sjang was enthousiast over deze plannen. Nadat de kerk weer de eigenaresse was geworden, werden zij pachters. Sjang wilde op dit bedrijf direct betere landbouwmethodes gaan invoeren, doch stuitte op hevige tegenstand van zijn vader. In 1957 werd deze boerderij verkocht aan de huidige bewoner en toenmalige pachter de familie Vousten. Zonen Hay en Pierre Vousten zetten daarna de boerderij voort. Zij verrichtten ook loonwerk voor andere boeren in de omgeving, daar gingen zij bijvoorbeeld dorsen. Hay Vousten haalde met paard en wagen bij de boeren de melkbussen op en bracht deze naar de St. Antonius-zuivelfabriek aan de rijksweg. Een andere zoon van de familie Vousten, Sraar, ging met zijn Martha de andere boerderij bewonen. Deze Saksische T- boerderij is gesloopt en er is een woonhuis voor terug gebouwd. De oude hoeve stond haaks op de schuur, het nieuwe woonhuis is in het verlengde van de oude schuur gebouwd. De oude schuur staat er nog altijd in zijn oude stijl. Tegenwoordig bezit Robert, de zoon van Pierre en Truus Vousten, de overgebleven boerderij aan de Sintelenberg nummer 1 - 3. Hij is nog een van de weinige melkboeren in de omgeving en in Aijen nog de enige.

 

 

 

Voor foto's van boerderij de Sintelenberg, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor foto’s van de familie Vousten, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor foto’s van het hoogwater op de Sintelenberg, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor informatie over de Familie Tax, klik hier.