headerimg

 

Familie Diebels

Rond 1800 woonde op Heiveld nummer D115, een zekere Hendrik Grafmans, met als beroep dagloner. Hij was gehuwd met Elisabeth Wilbers. Tijdens hun huwelijk werden 10 kinderen geboren. Als laatste werd Aldegonda geboren in 1801, ze trouwde in 1838 met de in 1807 geboren Antoon Diebels uit Afferden.

Samen gingen Antoon en Aldegonda de keuterij bewonen op Heiveld nummer D115. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen. In 1838 werd Henricus geboren, die in 1839 overleed. In 1840 werd dochter Helena geboren, in 1843 werd dochter Hendrina geboren. Op 13 Augustus 1846 volgde zoon Jacobus. Waarmee de volgende generatie Diebels in Aijen zich aankondigde.

Landbouwer Jacobus Diebels trouwde op 24 april 1876 met Bartholina Lucassen, geboren in Aijen op 17 november 1849. Jacobus bleef wonen in het ouderlijk huis. Uit dit huwelijk werden in 1877 Albertus († 1955), in 1886 Martinus († 1907), in 1888 Antonia († 1935), en in 1892 Peter Johannes († 1892) geboren. Jacobus Diebels stierf op 14 maart 1924 en Bartholina Lucassen stierf op 31 maart 1929.

Zoon Albertus (landbouwer) trouwde op 18-04-1918 met Maria Driessen geboren op 18-11-1895 in Siebengewald. Ook Albertus betrok samen met Maria het ouderlijk huis. Uit dit huwelijk werden in 1918 Jacobus († 1989), in 1919 Johanna († 1963), in 1920 dagloner Antonius († 1978), in 1921 Bartholina († 1922), in 1923 Martinus (hij stierf op het land nadat hij op 25-10-1944 met paard en ploeg op een granaat stootte), in 1924 werd Peter geboren , in 1925 Bartholina († 2008), in 1926 Petronella († 1927), in 1927 Andreas († 1928), in 1929 Hendricus († 1999), in 1930 Hendrica († 2000), tweeling Gerardus en Joseph beiden overleden in 1933 en in 1933 werd als laatste Hermanus geboren († 1973). Enkele van hun kinderen zijn op zeer jeugdige leeftijd overleden.

Bijna alle kinderen trokken weg naar andere streken, alleen de broers Antonius en Jacobus bleven in Aijen actief. De op 15 juli 1918 geboren Jacobus was in Aijen bekend als Kubbes. Hij heeft net als verschillende Aijense mannen in Nederlands-Indië gediend. Kubbes trouwde op 24 juli 1950 met Nellie Sub uit Kaatsheuvel. Kubbes en Nellie gingen in het oude keuterijtje wonen ten zuiden van de omstreeks 1877 gebouwde nieuwe woning. Hij was zeer actief als schutter en bestuurslid bij de Aijense schutterij. Later verhuisde hij naar Nieuw Bergen, waar hij nog een fietsenzaakje had.

Antonius geboren op 11 oktober 1920, is in Aijen beter bekend als Toon met als beroep landbouwer. Op 15 mei 1952 trouwde Toon met Maria Catharina Jacobs in op het ouderlijk huis. Trien zoals ze werd genoemd, werd op 24 januari 1926 geboren in de Smal in Bergen.

Toon en Trien kregen twaalf kinderen. Bert werd in 1952 geboren, Ger in 1953, Lenie in 1955, Martha in 1956 , Sjaak in 1956, Annie in 1959, Truus in 1960, Theo in 1961, Wil in 1962, Tonnie in 1964, Henk in 1965, en als laatste werd Joop in 1967 geboren. Toon stierf op 11 november 1978 in Aijen. Trien bleef samen met haar oudste zoon Bert, die metselaar was, in de ouderlijke woning wonen. Trien stierf op 14 april 2008 eveneens in Aijen. Een aantal van hun kinderen verhuisden naar Brabant en Gelderland, maar ook verder Limburg in. Theo en Tonnie verhuisden naar Bergen. Theo bleef wel actief in het Aijense verenigingsleven. Bij zowel Het Gilde/schutterij als bij de carnavalsvereniging van Aijen, vervuld(e) hij bestuursfuncties.

Voor zover na te gaan, was rond 1800 een klein keuterijtje het woonhuis waar Hendrik Grafmans en Elisabeth Wilbers woonden. In of rond 1877 is noordelijk van het oude keuterijtje een nieuw huis gebouwd. De genoemde jaartallen komen uit het kadaster van de gemeente Bergen. Het adres was in die tijd, Heiveld D115. In 1927 wordt het adres veranderd in Aan de Langstraat D170. Rond die tijd brandt deze woning af en wordt het oude huis vervangen door een nieuw. Rondom een paar oude muren wordt het nieuwe huis weer opgebouwd.

In 1970 wordt er gesproken over D170 / Rijksweg 34. In die tijd was de Rijksweg (N271) er nog niet en was de doorgaande weg, de weg waar nu de parallelweg ligt. Na 1970 wordt het adres van de woning Parallelweg 1. Vroeger lagen er meer bijgebouwtjes rond deze woning. Hier hebben nog verschillende mensen in gewoond. Eind jaren ’70 is het keuterijtje, zuidelijk van de nu bestaande woning, gesloopt. Op de dag van vandaag woont Bert Diebels in de woning aan Parallelweg 1.


 

 Voor foto's van de familie Diebels, klik hier.