headerimg

 

Boerderij van Douveren

De boerderij is gelegen op de Suykerberg, nu Aijerdijk nummer 5. De boerderij/hoeve de "Suykerberg"werd in 1860 aangekocht door Leonardus van Douveren. Daarvoor was de hoeve eigendom van de familie Hofmans van Roobeek te Wellerlooi.

Leonardus Anthonius van Douveren was getrouwd met Bernardina Josepha van Aerssen. Uit dit huwelijk kwam onder meer Johannes Jacobus Alexander van Douveren. Geboren op 12-04-1864. Hij trouwde op 16-07-1892 met Alberdina Smits uit Vortum.

Hij overleed in Aijen op 17-11-1932. Er waren diverse percelen bij deze hoeve waaronder aan de Aijerdijk, het Aijerbroek en op de Bong. Achter de boerderij lag een arbeiderswoning. De oude boerderij is later vervangen door een grotere boerderij.

In dit arbeiderswoninkje heeft na de dood van Jan den Duvel ook nog even Teun gewoond. Teun was de vrouw van Jan den Duvel. Teun was gebroken door de dood van Jan den Duvel. Zij bracht de meeste tijd van de dag door met rouwen en bidden.

Sjaak en Leen Mestrom hebben dit huisje ook nog tot 1959 bewoond, Sjaak was knecht bij van Douveren. Thans woont hier de familie van Bree - Josten. Later werd de boerderij bewoond door Leo en Frans van Douveren. De beide broers onderhielden hier een akker- en veebedrijf.

Zoals menige boerderij had de familie Van Douveren ook een dorskast. Deze dorskast is nu deel van de verzameling van Hans Deckers en André Simons in Well. Leo van Douveren is nog beschermheer geweest van het Aijense Gilde en heeft jaren lang een bestuursfunctie vervuld.

 

 

 

Voor foto's van de boerderij van Douveren, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor het verhaal over de familie Mestrom, klik hier.