headerimg

 

 

De Geschiedenis van Aijen

Het dorpje Aijen is gelegen op een rivierduin langs de Maas. Het kent een eeuwenoude geschiedenis, waarschijnlijk van meer dan 1500 jaar. Het dorp en haar bijbehorende "buurtschappen" vormen een hechte gemeenschap van nu 350 inwoners. In vroegere tijden werd de broodwinning in dit landelijke dorp voornamelijk verkregen uit boerenbedrijfjes, klompenmakers, mandenmakers, een bakkerij, een hoefsmid en veel cafeetjes. Sindsdien is er veel veranderd. Tegenwoordig kunt U in een drietal horecagelegenheden voor een natje en een droogje terecht. Ook kenmerkt Aijen zich door de aanwezigheid van diverse bedrijfjes op het gebied van kunst en creativiteit. Maar verder heeft er geen enkel winkeltje nog bestaansrecht.

 

Kapel

Aijen is trots op haar mooie St.Antoniuskapel. De klok van de kapel stamt uit 1621. De kapel zelf is van vroegere datum, waarschijnlijk rond 1600. Er zijn aanwijzingen dat het een kloosterkapel was. De kapel is als enige kerkgebouw in de Gemeente Bergen vrijwel ongeschonden uit het oorlogsgeweld van de tweede wereldoorlog gekomen en daarmee in originele staat gebleven. Het fraaie, gotische gebouw is diverse malen gerestaureerd o.a.in 1935, 1995 en 2006. De kapel wordt nog gebruikt bij bruiloften, de Aijense kermis en de "St.Tunnis" Winterkermis, waarbij de alom bekende Köpkesmert wordt gehouden. Bij deze eeuwenoude traditie worden varkenskoppen bij opbod geveild. Vroeger ging de opbrengst hiervan naar de "armen". Tegenwoordig is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de kapel.


Meer over de kapel klik hier.


Verenigingen

Aijen kent een heel actief verenigingsleven, waarbij de carnavalsvereniging "De Sukerpinnen" en het Schuttersgilde "St.Antonius Abt- St.Agatha" het meest in het oog springen. De carnavalsvereniging is opgericht in 1961 en zorgt ieder jaar weer voor veel carnavalsplezier. De prachtige carnavalsoptocht op carnavalsdinsdag zou je eerder in een grote stad verwachten dan in dit kleine Maasdorp. Het schuttersgilde kent een lange historie en dateert van rond 1500. Het is in 1902 en in 1938 heropgericht met als naam schutterij "St.Agatha". In 1974 werd op aandringen van pastoor Driessen uit Well, de vroegere naam "St.Antonius" weer toegevoegd, dit om lid te kunnen worden van "Kring Land van Cuijk". Het Gilde is vanaf 1965 gekostumeerd en vanaf 1987 geüniformeerd.


Meer informatie over het Gilde klik hier.
Meer informatie over de Carnavalsvereniging klik hier.

 

Loswal


Aijen kende vanaf eind 1800 tot 1987 een los- en laadgelegenheid. In de jaren '50 van de twintigste eeuw werd een modernere loswal aangelegd, die het mogelijk maakte om per schip aangevoerde boomstammen te kunnen lossen, te verladen en vervolgens naar Duitsland te transporteren. Het was een tijd van komen en gaan van lange vrachtwagens met boomstammen. De loswal is ook gebruikt voor het laden en verschepen van suikerbieten en als passantenhaven voor rivierschepen. Eind jaren tachtig is de steile kade gesloopt en vervangen door de huidige meer aflopende oever en heeft de loswal een recreatieve functie gekregen. Een opknapbeurt in 2011 heeft de recreatieve functie nog verder versterkt.


Meer informatie over de loswal klik hier.


Hoogwater

Meestal stroomt Moeder Maas rustig door het Maasdal en kun je er lekker vissen, varen en vracht per schip vervoeren. Soms laat deze regenrivier echter ook zijn grillige kant zien. Wanneer er heel veel regen en soms ook smeltwater moet worden afgevoerd, kan de Maas snel buiten haar oevers treden. De rustige stroom verandert dan in een immense watermassa. De meest extreme hoogwaters van de laatste 100 jaar zijn die van 1926, 1993 en 1995. Veel huizen stonden in het water en de mensen moesten hun huis noodgedwongen verlaten. In 1996 is door het Waterschap Peel- en Maasvallei rondom Bergen en Aijen een dijk aangelegd om de bewoners beter tegen het wassende water te beschermen. Ook in 2003 en meer recentelijk nog in januari 2011 stond de Maas weer erg hoog. Door de dijk bleven de dorpen droog.


Meer informatie over hoogwater klik hier.