headerimg

 

De Familie Van den Hoogen.

De Familie Van den Hoogen. De boerderij waar de Familie van den Hoogen op de Holshaeg woonde, had vroeger de naam “De Ganzenheuvel”. Deze boerderij werd ook wel “Holshaeg” genoemd, later werd hiernaar de straat ver-noemd. Hier woonde tot 1925 de Familie Groetelaers. Wil-helmus Groetelaers werd geboren in 1851. Hij trouwde met Jacoba van Opbergen die geboren werd in 1855.

De kinderen uit dit huwelijk waren, Gert geboren in 1880, Pet (Peter) geboren in 1881 en dochters Elisabeth geboren in 1882 en Marie Groetelaers. Na de verkoop van de boerde-rij aan Dhr.Hofmans vestigden beide broers Groetelaers zich in Heijen. Marie vertrok naar Maashees en trouwde met Dhr. Smits. Elisabeth trouwde met Ley Zeegers uit Aijen en ging met hem op de naburige boerderij op de Holshaeg wonen.

Mevrouw Versleyen, die afkomstig was uit Maashees, kwam in 1925, juist een jaar voor het extreme hoogwater van 1926, naar Aijen. Zij trouwde met Dhr.Hofmans van de “Ganzenheuvel”. Uit dit huwelijk kwamen 3 dochters, An Hofmans, die later trouwde met Piet Frenken, Marie Hofmans, die trouwde met Wim Fleuren, (Marie en Wim emigreerden in mei 1957 naar Canada) en de derde dochter Tina Hofmans, zij trouwde later met Dhr.Frederix.

Na het overlijden van Dhr.Hofmans hertrouwde Mevr. Versleyen met Johannes Wilhelmus Van den Hoogen, geboren op 1 augustus 1885 in Schaijk en later woonachtig in Beers. Uit dit huwelijk kreeg ze nog 4 kinderen. Harrie die later verhuisde naar Sevenum. Jan, geboren op 28 mei 1923, trouwde met Mientje Valckx, geboren op 14 oktober 1930. Uit dit huwelijk kwamen de kinderen Willie en Johnny. Verder Piet, geboren op 13 januari 1925. Hij trouwde met de huishoudster van de familie Van den Hoogen, Dora de Rijk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Als vierde dochter werd Riek geboren, zij trouwde met Dhr.Theunissen.

Johannes Wilhelmus van de Hoogen stierf op 19 juli 1951 in een verzorgingshuis in Herpen. De oude boerderij "De Ganzeheuvel"werd gesloopt en er zijn daar op een honderd meter afstand van elkaar, twee huizen voor terug- gebouwd. Het linker was voor Piet en het rechter voor Jan en daar is de boerderij ook op voortgezet.

Nadat er in 1979 een ruilverkaveling werd uitgevoerd in het gebied van de Holshaeg hebben Piet en Dora hun boerderij in 1988 verkocht aan de familie Nillesen. Hans en Hennie Nillesen runnen er nu een boomkwekerij. Piet van de Hoogen overleed in Bergen op 23 oktober 1995. Jan overleed na zijn ziekte op de late avond van tweede Paas- dag, 20 april 1987.

Hierop zette Mientje samen met haar zoon Johnny het be-drijf voort. In het kader van Natuurontwikkeling van het Heukelomsbeekdal in 2006 zijn Johnny en moeder Mientje met het melkbedrijf gestopt en op 1 mei 2006 in Heijen een nieuw bedrijf gestart.

Mientje heeft van het nieuwe bedrijf niet lang mogen ge- nieten. In 2007 werd ze ziek en heeft daarna moeten leven met grote beperkingen. Mientje stierf op 28 juli 2012. Momenteel woont de Familie Van Hoof in het rechter huis van de vroegere “De Ganzenheuvel” op de Holshaeg.

 

 

 

Voor foto’s van de familie van de Hoogen, klik hier.

 

 

 

 

 

 

Voor foto’s van De Ganzeheuvel, klik hier.